ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn van toepassing:
Voor consumenten icon_pdf  de Algemene consumentenvoorwaarden voor het AF-erkende schilders-, behangers- en glaszetbedrijf in Nederland;

Voor overige opdrachtgevers icon_pdf de Algemene voorwaarden voor de zakelijke markt voor het Af-erkende schilders-, behangers- en glaszetbedrijf in Nederland.

Beide voorwaarden zijn door de Stichting Erkenningsregeling voor het Afwerkingsbedrijf (STAF) gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 41174154.