Houtrenovatie

Het is van groot belang schilderwerk goed te onderhouden. Om kwalitatief hoogwaardig schilderwerk op hout te leveren is het van essentieel belang dat de ondergrond intact is en in goede conditie verkeert. Het uitvoeren van preventieve maatregelen zoals open verbindingen dichten, corrigeren van de omtrekspeling bij draaiende delen, verbeteren van afwateringen, detail-aanpassingen, glaslatten vervangen d.m.v. neuslatten en kantafrondingen zijn van groot belang om de houtelementen in een goede conditie te verkrijgen.

Wanneer het schilderwerk van houten onderdelen, zoals deuren en kozijnen, niet in goede staat verkeerd vormt aantasting door houtrot een  grote bedreiging. Wanneer houtrot van binnen uit komt is het met name bij geschilderde onderdelen, niet altijd visueel waarneembaar. De expansie van houtrot kan snel gaan, vooral bij een temperatuur boven de 5 graden Celsius en een hoge luchtvochtigheid.

Als houtrot tijdig wordt geconstateerd en aangepakt kan in veel gevallen worden volstaan met reparatie en/ of een deelvervanging, bijvoorbeeld de vervanging van een stijl of onderdorpel. Wanneer te lang wordt gewacht met het behandelen van houtrot kan een compleet kozijn of een hele deur worden aangetast, waardoor vervanging in zijn geheel noodzakelijk is.

Mocht u hierin vrijblijvend advies willen neem dan contact op met Schildersbedrijf W. Hummel.